Pilträdet 14

Serafens äldreboende

 • Pilträdet%2014.jpg
 • Pilträdet%2014_2.jpg
 • Pilträdet%2014_3.jpg
 • Pilträdet%2014_5.jpg
 • Pilträdet%2014_6.jpg
 • Pilträdet%2014.jpg
 • Pilträdet%2014_2.jpg
 • Pilträdet%2014_3.jpg
 • Pilträdet%2014_5.jpg
 • Pilträdet%2014_6.jpg

Fastigheten har sex våningar. Den byggdes 1993 och byggdes om 2003 genom att huset lyftes upp och en våning sköts in. Där finns 176 vård- och omsorgslägenheter med toalett och minette (kokplatta och kylskåp). Gemensamt kök och samlingsrum finns till varje avdelning. I fastigheten finns också bibliotek och café.
En konferensanläggning med samlingssal i bottenvåningen drivs av Bolinders konferens.

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende,Övriga
Adress Bolinders Plan 1, 112 24 Stockholm
Stadsdel Kungsholmen
Område Kungsholmen
Area BRA 15495 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

När Serafens äldreboende genomgick en omfattande förnyelse 2003 fick finlandsfödda Denise Grünstein och danska Louise Sass i uppdrag att svara för konstnärlig utsmyckning.

Denise Grünsteins bidrag består av sex stycken en gånger tre meter stora fotografier, som hänger ett på varje våningsplan. Tillsammans utgör de en berättelse, ”Betraktaren”, som ska symbolisera en resa genom livet, fylld av minnen och drömmar.

Louise Sass har gestaltat entréutrymmen med målningar gjorda på japanskt Kozopapper. Dessutom har hon gjort en väggutsmyckning och ett scendraperi som hänger i Bolindersalen. Båda är drygt sex meter långa handmålade textilier. Väggtextilen ”Panorama” består av 101 lodräta linjer som skapar rytm genom färgmöten som växlar i intensitet. Sass har kallat det för en anarkistisk lek med färg.

Utomhus, vid entrén finns en skulpturgrupp i brons, Kejsarens nya kläder, av Sven Lundqvist.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: