Måsholmen 15

Skärholmens seniorbostäder

 • Masholmen%2015_konst.jpg
 • Masholmen%2015_konst_2.jpg
 • Måsholmen%2015_2.jpg
 • Måsholmen%2015_3.jpg
 • Måsholmen%2015_4.jpg
 • Måsholmen%2015_5.jpg
 • Måsholmen%2015_6.jpg
 • Måsholmen,%20exteriör2.jpg
 • Måsholmen,%20exteriör3.jpg
 • Masholmen%2015_konst.jpg
 • Masholmen%2015_konst_2.jpg
 • Måsholmen%2015_2.jpg
 • Måsholmen%2015_3.jpg
 • Måsholmen%2015_4.jpg
 • Måsholmen%2015_5.jpg
 • Måsholmen%2015_6.jpg
 • Måsholmen,%20exteriör2.jpg
 • Måsholmen,%20exteriör3.jpg

Det tidigare servicehuset omvandlades till trygghetsboende i juni 2010 och i oktober 2017 till seniorboende. Fastigheten rymmer 152 seniorlägenheter. Dessutom finns 35 seniorlägenheter döva och personer med dövblindhet. Restaurang finns i fastigheten. Parkeringsplatser finns utanför fastigheten. 

Läs mer om Måsholmens seniorboende för döva 
Läs mer om Skärholmens seniorbostäder

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Seniorboende
Adress Bredholmsgatan 20, 127 48 Skärholmen
Stadsdel Skärholmen
Område Skärholmen
Area BRA 18791 kvm
Hyresnivå 1:or 4800-7100, 2:or 6100-7900 SEK

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
 • Nödvändiga informationsskyltar är logiskt placerade, t.ex. rumsskyltar på vägg vid dörrars handtagssida.
 • Skyltar är placerade på rätt höjd för personer i rullstol och personer med nedsatt syn, ca 140-160 cm över golv.
 • Skyltar är väl belysta och fria från reflexer.
 • Skyltar har kompletterande symboler.
 • Skyltar har kompletterande text i relief eller som punktskrift, i de fall detta behövs.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.
 • Döva och hörselskadade kan nås av brandlarm och annat förekommande larm i toaletter.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: