Historik om Mockasinen 4

Solberga är namnet på prästgården i Brännkyrka socken. 

Den är känd sedan 1500-talet men långt in på 1700-talet hade trakten bara några hundra invånare och 1870 drev prästen i Solberga fortfarande jordbruk. På slutet av 1930-talet förvärvade Stockholms stad stora markområden från Västberga gård och 1945 bildades officiellt stadsdelen.

De norra delarna av Solberga började bebyggas enligt en stadsplan som fastställdes 1947 och följde tidens idéer om självförsörjande grannskapsenheter med bostäder och viss service vid torg och centrumbildningar. Bebyggelsen präglas av variation, måttfull skala och hantverksmässigt utförande. Genuina fyrtio-femtiotalsmiljöer som Solberga anses idag ha mycket högt kulturhistoriskt värde.

I kvarteret Mockasinen uppförde Stockholms stad 1953 ett standarddaghem, ritat av Fastighetskontorets chefsarkitekt Nils Sterner. 1998 revs det och ersattes med ett hus byggt för kommunal omsorgsverksamhet. Det är ritat och uppfört av Götenehus i en traditionell villastil med gul träpanel och vita foder och takfötter. 2004 övertogs Sulvägens gruppbostäder av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

 

Dela på: