Jungfru Lona 2

Axelsbergs seniorbostäder, Axelsbergs vård- och omsorgsboende

 • Jungfru%20Lona%20-%20exteriör%203.jpg
 • Jungfru%20Lona%20-%20exteriör.jpg
 • Jungfru%20Lona%20-%20exteriör2.jpg
 • Jungfru%20Lona%20-%20konst.jpg
 • Jungfru%20Lona%20-%20webgulbalkong.jpg
 • Jungfru%20Lona%20-webtunnelbana.jpg
 • Jungfru%20Lona%20-%20exteriör%203.jpg
 • Jungfru%20Lona%20-%20exteriör.jpg
 • Jungfru%20Lona%20-%20exteriör2.jpg
 • Jungfru%20Lona%20-%20konst.jpg
 • Jungfru%20Lona%20-%20webgulbalkong.jpg
 • Jungfru%20Lona%20-webtunnelbana.jpg

Jungfru Lona 2 är en fastighet i Axelsberg som består av flera byggnader. Fastigheten består av både servicehus, vård- och omsorgsboende, seniorbostäder och gruppboende. I anslutning till servicehuset finns  också verksamhetslokaler och café. Dessutom finns där en vårdcentral och aptotek. Garage med förhyrningsplatser finns. Dessutom finns parkeringsplaster (uthyres av Stockholm Parkering).

Läs mer om Axelsbergs seniorbostäder

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Vård och omsorgsboende,Övriga
Adress Kinmanssonsvägen 41, 129 38 Hägersten
Stadsdel Hägersten-Liljeholmen
Område Axelsberg
Area BRA 27 242 kvm
Hyresnivå 1:or 6 800 -7 100, 2:or 8 100 -10 300, 3:or 11 800 kronor/månad (2023 års hyresnivå). SEK

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

”Tegel och guld ropar efter regnbågsfärg”, tyckte Enno Hallek inför den konstnärliga utsmyckningen i Axelbergs ombyggda servicehus. Till invigningen 2011 av de nya konstverken, Bakom regnbågen hade han gjort sju färgstarka verk som tillför miljön färg, ljus och händelser. Varje verk är unikt och fungerar samtidigt som landmärke, som hjälper såväl boende som besökare att orientera sig i huset. Innanför entrén finns en pelare som är målad i regnbågens alla färger. Därefter kommer sju stora väggreliefer i furu, målade och med inslag av bladguld, spegelglas och fotografier av rönnbär.

Enno Hallek kom som barn till Sverige när familjen flydde från Finland under andra världskriget. På 1950-talet studerade han vid Konstakademin i Stockholm och hade sin första utställning 1963. Den har sedan följts av många fler liksom av många uppdrag med offentlig utsmyckning. Under 1980-talet var Hallek själv uppskattad professor i måleri vid Konstakademin, med en personlighet lika färgstark som hans konst.

2016 invigdes två gestaltningar av keramikern Linda Karlsson (f 1976). Hon tar månen och regnbågen till hjälp för att associera till en berättelse om evigt liv, lika värde och att kunna sväva i luften och se saker från ovan. Hon har valt att göra en liten berättelse med hjälp av månen och två figurer som också knyter an till Enno Halleks konstverk. Konstverken har fått namnen ”Under månen smälter regnbågen” och ”Bakom regnbågen flyger evigheten”. Materialet är glaserad keramik, målad betong och brons. Eftersom huset inte har några gemensamma ytor har man valt att placera konstverken utanför de båda entréerna. Där finns bänkar att sitta vid för de som väntar.

De två konstverken berättar tillsammans en saga med hjälp av månen och två figurer. På ena sidan ser man månen och under den en form som smälter. Kanske är det regnbågen som smälter. På resterna ser man en liten oskuldsfull varelse som är på väg upp. På den andra sidan flyger en varelse som tycks uppbyggd av droppformer upp ur det som återstår av regnbågen.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

26 egna p-platser 
Vårdcentral (6 p)

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se