Miljö och energi

Micasa Fastigheter arbetar för att höja fastigheternas miljöprestanda.

Micasas miljöprogram fastställer företagets miljömål och innefattar förutom bolagets egna ambitioner också de mål som ingår i Stockholm stads miljöprogram.

Micasa Fastigheters ledningssystem är certifierat enligt standarden ISO 14001 för miljö samt ISO 50001 för energi. Ett certifierat ledningssystem gör det möjligt att upprätthålla ett systematiskt miljö- och energiarbete där bolaget hela tiden strävar efter att förbättra sitt arbetssätt. 

Till sidan om vår miljö- och energipolicy.

Synpunkter och förbättringsförslag

Har du synpunkter eller förbättringsförslag angående Micasa Fastigheters miljö- och energiarbete kan du skicka dem till oss via e-post: info@micasa.se

Dela på: