Miljö, energi och hållbarhet

Micasa Fastigheter arbetar för att öka fastigheternas miljö- och hållbarhetsprestanda.

Micasas verksamhetsplan fastställer företagets miljö-, energi- och hållbarhetsmål och behandlar förutom bolagets egna ambitioner också krav som kommer från Stockholm stads miljöprogram och ägardirektiv.

Micasa Fastigheters arbetssätt (ledningssystem) är certifierat enligt standarden ISO 14001 för miljö samt ISO 50001 för energi. Ett certifierat arbetssätt gör det möjligt att upprätthålla ett systematiskt miljö- och energiarbete där bolaget hela tiden strävar efter att förbättra sitt arbetssätt. 

Till sidan om vår miljö- och energipolicy.

Synpunkter och förbättringsförslag

Har du synpunkter eller förbättringsförslag angående Micasa Fastigheters miljö- och energiarbete kan du skicka dem till oss via e-post: info@micasa.se

Dela på: