Historik om Hälsobrunnen 2

Sabbatsbergsområdet har sedan 1751 använts för stadens fattigvård och åldringsboende. 

Till inrättningarna hörde även värdshus, hälsobrunn samt åkermark vilket gav goda arrende-inkomster. 1874 avstyckades mark för byggandet av Sveriges största sjukhus, med för tiden modernt paviljongsystem.

Undan för undan har det gamla sjukhuset rivits. På en del av marken uppfördes under krigsåren 1940-42 det Nya vård-hemmet, mer bekant som Klockhuset. Byggnaden ritades av arkitekterna Nils Sterner och Tore Virke. 1946 kopplades det på norra gaveln ihop med Johanneshuset, med en funktionalistiskt utformad sammanbindningsgång på tredje våningen.

Dela på: