Kastanjen 7

Kastanjen

 • Kastanjen%20-%20interiör,%20kök,%20studentlägenhet.jpg
 • Kastanjen%20-%20konst,%20tipi.jpg
 • Kastanjen%20-%20utsikt%20över%20takåsarna.jpg
 • Kastanjen%20exteriör,%20huvudingång.jpg
 • Kastanjen%20exteriör.jpg
 • Kastanjen,%20trädgård.jpg
 • kastanjen7_studenboende8.jpg
 • Kastanjen%20-%20interiör,%20kök,%20studentlägenhet.jpg
 • Kastanjen%20-%20konst,%20tipi.jpg
 • Kastanjen%20-%20utsikt%20över%20takåsarna.jpg
 • Kastanjen%20exteriör,%20huvudingång.jpg
 • Kastanjen%20exteriör.jpg
 • Kastanjen,%20trädgård.jpg
 • kastanjen7_studenboende8.jpg

Tidigare ett servicehus som byggdes år 1981. I dag rymmer Kastanjen seniorbostäder. Fastigheten rymmer också en förskola med samt ett nyombyggt äldreboende för spansktalande hyresgäster. Lättillgängligt för bil/transporter till huvudentré. Vissa parkeringsmöjligheter finns i anslutning till entrén. Garage med förhyrningsplatser finns. 

Läs om Kastanjens historik

Läs om Kastanjens nya seniorbostäder

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Vård och omsorgsboende
Adress Majstångsvägen 6 och Vattenledningsvägen 28, 126 33 Hägersten
Stadsdel Hägersten-Liljeholmen
Område Midsommarkransen
Area BRA 16 856 kvm
Hyresnivå 1:or 6000-6500, 2:or 7000-8000 SEK

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Tre lysande tält i olika storlekar och färger ingår i konstverket T I P I som kan beskådas av de som bor och besöker Kastanjens vård- och omsorgboende, förskola och seniorbostäder vid Midsommarkransen. Konstverket är tänkt att vara en mötesplats för alla som bor och vistas i Kastanjen – från de yngsta till de äldsta. Tälten visar också på mötet mellan den uråldriga formen och den nutida högteknologiska maskinella tillverkningen. Konstnären heter Ulf Rollof (f 1961) och han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan och bosatt och verksam i Stockholm. Han har medverkat vid utställningar ibland annat Mexiko, USA och Tyskland och har haft separatutställningar på Millesgården och Göteborgs konsthall.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: