Historik om Fjäderholmen

Vårberg ligger i en trakt som tidigt var bebodd, vilket visas av många fornfynd. Under vikingatiden var Vårby gård områdets viktigaste handelsplats. 

På Vikingaberget fanns under medeltiden en vårdkase, en av flera på jämna avstånd längs Mälarens stränder i ett försvars-system som förvarnade invånarna på Björkö om annalkande fiender.Vårdkasen gav stadsdelen dess namn Vårberg, som fastställdes 1961. Året därpå överfördes området från Huddinge till Stockholms kommun med gräns över Vikingaberget. 1963 antogs en övergripande generalplan, som följdes av stadsplaner för olika delar och 1965 påbörjades byggandet av det moderna Vårberg. Fem år senare var det i stora delar genomfört men har följts av viss kompletteringsbebyggelse.

På 1970-talet byggdes en förskola i kvarteret Fjäderholmen. År 2008 lät Micasa Fastigheter i Stockholm AB ersätta den med en ny byggnad som rymmer en gruppbostad med sex lägenheter för handikappade. Bostadshuset är ritat av arkitekten Hans Arvidsson, som format en småskalig träarkitektur med traditionella drag som stående faluröd panel, vita knutar och vindskivor samt sadeltak med rött lertegel.

Dela på: