Fästmanssoffan 1

Fästmanssoffans seniorbostäder

 • fastmanssoffan-fasad.jpg
 • Fästmanssoffan-%20exteriör2.jpg
 • Fästmanssoffan-draperi.jpg
 • FÄstmanssoffan-glasgång.jpg
 • Fästmanssoffan-samlingslokal.jpg
 • fastmanssoffan-fasad.jpg
 • Fästmanssoffan-%20exteriör2.jpg
 • Fästmanssoffan-draperi.jpg
 • FÄstmanssoffan-glasgång.jpg
 • Fästmanssoffan-samlingslokal.jpg

Fästmanssoffan är en fastighet som ligger ca 12 km väster om Stockholm. Huset är byggt 1960, ombyggt 1992 och sedan återigen ombyggt 2011, denna gång till trygghetsboende. I oktober 2017 omvandlades fastigheten till seniorbostäder. 

Läs mer om Fästmanssoffans seniorbostäder

Läs om fastighetens historik

 

 

Summering

Typ av lokal Seniorboende
Adress Starbovägen 63, 162 72 Vällingby
Stadsdel Hässelby Vällingby
Område Nälsta
Area BRA 3 796 kvm
Hyresnivå 2:or 7 600-8 400, 3:or 9 200-10 700 SEK

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
 • Nödvändiga informationsskyltar är logiskt placerade, t.ex. rumsskyltar på vägg vid dörrars handtagssida.
 • Skyltar är placerade på rätt höjd för personer i rullstol och personer med nedsatt syn, ca 140-160 cm över golv.
 • Skyltar är väl belysta och fria från reflexer.
 • Skyltar har kompletterande symboler.
 • Skyltar har kompletterande text i relief eller som punktskrift, i de fall detta behövs.

I samband med totalrenoveringen av Fästmanssoffans trygghetsboende åren 2011-2012 fick Simon Häggblom i uppdrag att skapa ett konstverk som anspelade på namnet. Resultatet blev en bänk, ”Fästmanssoffan puss och kram”, invid ett hagtornsträd på det lilla torget utanför entrén. Häggbloms tanke var att åstadkomma en social utsiktspunkt, med en omslutande form som ger en trygg upplevelse när man sitter och väntar på taxi eller besök.

Simon Häggblom var tidigare stadsträdgårdsmästare i Mariehamn på Åland men är nu sedan många år verksam både som landskapsarkitekt och konstnär, utan någon skarp gräns däremellan.

I samlingssalen hänger ridån Rosensöm, utförd av Sofia Wahl 2012. Den är cirka trettio kvadratmeter stor och Wahl har berättat om hur hon arbetade med den vertikalt. Hon klättrade upp och ned för en stege, broderade och applicerade färdiga bitar efter en skiss hon gjort i förväg, men som hela tiden förändrades allt eftersom ridån tog form. På väggen mitt emot ridån hänger Wahls målning Sy ihop, och i entrén ett tredje verk i form av oljemålningen Kattvind.

Sofia Wahl studerade vid Konstakademien i Stockholm i början av 1980-talet, där hon själv senare undervisat. Hon har gjort flera konstnärliga utsmyckningar i form av kakelmosaiker och haft talrika utställningar över hela landet.

Vid Fästmanssoffan finns också statyn Muntergökar. Den föreställer två barn på språng med varsin lergök och har framhållits som ett av David Wretlings viktigaste verk.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

3 egna p-platser, Trolle-Bondes gata (19 p), Nälstabadet (64 p)

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 361 40 info@micasa.se