Historik om Kampementet

Kvarteret Kampementet 4 med 96 lägenheter uppfördes åren 2004-2005 av JM-företaget Seniorgården AB. 

År 2007 inköptes fastigheten av Stockholms stad och förvaltningen lades på Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Kvarters- och gatunamnet är ett av ett sextiotal i stads-delen som anspelar på Gärdets och Östermalms militära förflutna.

Kampement avser en lägerplats som upprättades i samband med fältövningar. På 1400-talet anlades en kungsladugård på Gärdet, därav stadsdelsnamnet Ladugårdsgärdet, som blev kungliga jaktmarker och från 1672 militärt övningsområde. Först 1928 slöts det så kallade Gärdesavtalet mellan Kronan och Stockholms stad, som innebar att militären flyttade och planering för bostadsbebyggelse påbörjades.

Kvarteret Kampementet 4 är ritat av arkitektkontoret Brunnberg & Forshed, med Susanna Uhlin som ansvarig arkitekt. Huset återspeglar den renässans som funktionalismen som stilideal upplevde redan på 1990-talet. De ljusa släta väggytorna med stora fönsterpartier ansluter väl till gärdets klassiska trettiotalsbebyggelse.

Dela på: