Vi bygger nytt vård- och omsorgsboende i Hagastaden

Micasa Fastigheter planerar bygga vård- och omsorgsboende (VoB) med 90 bostadslägenheter i Hagastaden. Samråd för detaljplanen för Östra Hagastaden och Norrtull pågår till och med 26 maj.

Samrådsfasen pågår mellan den 18 mars och den 26 maj. Under den tiden kan allmänhet och remissinstanser tycka till om förslaget till nya Norrtull. Det visas i Tekniska nämndhuset samt i Hagastadens utställningslokal på Solnavägen 1E.

På uppdrag av Norrmalms stadsdelsnämnd planerar Micasa Fastigheter bygga ett modernt vård- och omsorgsboende med 90 bostadslägenheter fördelat på 10 boendeenheter med 9 bostäder vardera i Östra Hagastaden. Kvarteret börjar i höjd med Sankt Eriksgatan och vetter ut mot Tullhusplatsen och Wenner-Gren Center. Marge Arkitekter har fått uppdraget att utforma byggnaden.

Planlösningen på boendeenheterna är utformad för att undvika korridorer och skapa hemkänsla och trygghet. De enskilda lägenheterna innehåller sovrum, badrum med tvättmaskin och ett litet pentry. Gemensamt kök, matsal och vardagsrum är alla orienterade åt gårdens lugn och grönska. Generösa balkonger ligger mot gården för att erbjuda lättillgänglig utevistelse för de boende.

Stark hemkänsla

Det är avgörande för Micasa Fastigheter att den nya fastigheten för vård- och omsorgsboendet omfattar planlösningar som är lätta att orientera sig i, ambitionen är korridorslösa boenden med stark hemkänsla. Huset ska smälta in i stadsmiljön och bidra till helheten i den arkitektoniska utformningen av kvarteret

En gård för alla årstider

Gården är utformad för att skapa både ro och variation. Det finns en promenadslinga och ett flertal sittplatser för att erbjuda möten med anhöriga och besökare. Växtligheten har en artrikedom som ger variation för både syn och doft vid olika årstider. Gården planeras också att innehålla ett växthus för att förlänga utesäsongen med en skyddande miljö där det finns möjlighet till odling.
På bottenplanet kommer även lokaler för dagverksamhet för äldre att finnas.

Takterass

På takplanet finns en gemensam samlingslokal för de boende med utsikt mot Hagaparken. Via den når man också en mindre takterrass som erbjuder goda solchanser och fina utblickar över Brunnsviken.

En fin arbetsmiljö

Boendet innehåller också ljusa och moderna lokaler för personalen med omklädningsrum och lunchrum på takplanet.

Läs mer om projekt Hagastaden: Till Stockholm växer på Stockholm stads webbplats

 

 

Dela på: