Bostadsanpassning

Bostadsanpassningarna riktas till enskilda personer för att underlätta vardagen i dennes hem. Lagstiftningen begränsar dock möjligheten till bostads-anpassningsbidrag, kommunalt ansvar, gällande särskilda boendeformer och lägger ansvaret på vårdgivaren.

I samverkansavtalet har ansvaret skrivits över på Micasa som då också kommer bära kostnaderna för anpassningar. Det inkluderar även reparation, underhåll och besiktningar samt eventuell borttagning och återställning efter tidigare anpassning. Kostnaderna för detta större ansvar är inräknat när den övergripande hyresnivån sattes för samverkansavtalet.

Förfrågan från boende görs till dennes hyresvärd vilket i samverkansavtalet är till nämnd. Nämnden beställer åtgärd av Micasa genom att skicka en beställning till områdets förvaltare.

Använd mall som finns för detta: Till mall för beställning av bostadsanpassning

 I samband med beställning ska ett undertecknat intyg lämnas in från en fysioterapeut, arbetsterapeut eller annan relevant legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Intyget ska tydligt identifiera vad som ska göras, vilken person eller lägenhet som åtgärden avser samt motivet för just den åtgärd som beställs.

Vanliga bostadsanpassningsåtgärder

Kategori A = Micasas kostnadsansvar.

Kategori B = Kostnadsansvar varierar beroende på omfattning, prövning görs gemensamt av stadsledningskontoret och Micasa och stäms även av i tolkningsgrupp. Chef för förvaltning tar upp detta för diskussion med stadsledningskontoret.

Kategori C = Nämnds kostnadsansvar. Micasa lämnar offert för anpassning enligt vanlig ordning/rutin. 

A B C
Balkongtrall Belysning, förstärkt Bygganmälan
Blandarbyte Byte av spis El höj- och sänkbar
Spisvakt Hissnyckel Elsanering
Stödhandtag IR-sändare Förråd
Timer samt plombering av gas Köksombyggnad Hiss
Tröskelborttagning Toalettanpassning Skyddsåtgärd
Trösklar och stödhandtag   Tillbyggnad
Byte av ytmaterial    
Dusch, ombyggnad av badrum till dusch    
Dörrautomatik    
Dörrbreddning    
Ramp utomhus    
Räcke    
Dela på: