Historik om Ånn 7

Årsta är den äldsta och en gång den största egendomen i Stockholms södra omgivningar. Gården fanns redan på 1200-talet och kan ha ägts av Stockholms grundare Birger Jarl.

Namnet Ånn är benämning på åmynning, och syftar på ett vattendrag som rann ut i Årstaviken. Kvartersnamnet är en liten ort vid Ånnsjön, nära norska gränsen i Jämland.

Dagens Årsta började byggas på 1940-talet. Planeringen styrdes av tidens mål och tankar om barnrikehus och grannskapsenheter med stora sociala ambitioner. Årsta Centrum blev ett pionjärverk som fick många efterföljare. Kvarteren längst i väster och söder planlades på 1950-talet. På 1960-talet gjordes kompletteringar och under 2000-talet kommer nya stora kvartersbildningar att skapas kring Årstafältet.

Årsta sjukhem uppfördes 1961 av Stockholms stads Socialnämnd. Arkitekt var Hans Brunnberg, med bakgrund inom Byggnadsstyrelsen och lång egen verksamhet. Anläggningen består av fyra sammankopplade huskroppar med skyddade gårdar. Arkitekturen är typisk för det tidiga 1960-talet med fönsterband som ger horisontell karaktär. År 2004 förvärvades fastigheten av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

 

Dela på: