Svalrocken 17

Långbrobergs seniorbostäder, Långbrobergs vård- och omsorgsboende

 • Långbroberg%20fasad.jpg
 • Långbroberg%20hissgangen.jpg
 • Långbroberg%20kök.jpg
 • Långbroberg%20uteplats.jpg
 • Långbroberg_gård.jpg
 • svalrocken_fasad.jpg
 • Långbroberg%20fasad.jpg
 • Långbroberg%20hissgangen.jpg
 • Långbroberg%20kök.jpg
 • Långbroberg%20uteplats.jpg
 • Långbroberg_gård.jpg
 • svalrocken_fasad.jpg

Långbrobergs vård- och omsorgsboende drivs av Attendo. Fastigheten består av två huskroppar, som vi kallar hus A och B, och byggdes 1985. Vård- och omsorgsboendet ligger i hus A.

Hus B är ombyggt till seniorbostäder. Viss korttidsparkering finns att tillgå.

Läs mer om Långbrobergs seniorbostäder

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Seniorboende
Adress Spadvägen 5, 125 33 Älvsjö
Stadsdel Älvsjö
Område Älvsjö
Area BRA 8 534 kvm
Hyresnivå 1:or 7800-8900, 2:or 8200-10000, 3:or 10900-12800 SEK

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.

I text, toner och olja på duk gestaltas två konstverk med samlingstiteln ”Tillgången” i en korridor som förlänger en entréhiss och Långbrobergs seniorboende. Det bygger på poetens, målarens, författarens och musikerns Tore Bergers (f 1938) dikt ”Så upprepas du” från 1967, deklamerad av konstnären i en högtalare. Dikten har ett repetitivt tema som ska vara ett poetiskt och psykologiskt stöd för en äldre människas kanske mödosamma rörelse framåt i korridoren. Den andra delen är musikkompositionen ”Skagerack” i samarbete med Peder af Ugglas. Korridoren är även färgsatt av konstnären i en blå färg.

I fastigheten finns två väggmålningar utförda på kakel av konstnären Gösta Girow.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

17 egna p-platser

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se