Energi

Micasa Fastigheters största klimatpåverkande faktor är energianvändningen i fastigheterna. Därför har Micasa Fastigheter valt att införa ett energiledningssystem enligt den internationella standarden ISO 50 001.

Energiledningssystemet beskriver hur Micasa Fastigheter arbetar med energifrågorna på ett systematiskt och konsekvent sätt.

Genom att certifiera sitt energiledningssystem enligt ISO 50001 åtar sig Micasa fastigheter att ständigt förbättra sig genom att effektivisera energianvändningen och öka andelen förnybar energi.

Ledningssystemet är uppbyggt enligt cykeln planera, genomföra, förbättra och följa upp. Det är ett effektivt verktyg för att säkerställa att energifrågorna tas i beaktande i alla delar av organisationen.

Energimål

Micasa har som mål att spara 5% under perioden 2020-2023.

För mandatperioden 2023-2026 finns ett uppdrag att spara 10%.

För att lyckas nå detta mål ska vi:

- Utföra energieffektiviseringsprojekt i våra fastigheter.

- Genomföra energieffektiviseringsåtgärder i samband med ombyggnationer och planerat underhåll.

- Säkerställa att de nya fastigheter vi bygger har låg energianvändning.

- Driftoptimera samtliga fastigheter, vilket innebär att vi ska se till att de tekniska systemen i byggnaderna samverkar så effektivt som möjligt.

Energiprestanda

I grafen högst upp på sidan visas energianvändningen i Micasas fastigheter för 2017-2022.

Dela på: