Energi

Micasa Fastigheters största klimatpåverkande faktor är energianvändning i fastigheterna. Därför har bolaget valt att certifiera sitt arbetssätt enligt den internationella standarden för energiledning, ISO 50 001.

Energiledningssystemet beskriver hur Micasa Fastigheter arbetar med energifrågorna på ett systematiskt och konsekvent sätt.

Genom att certifiera sitt energiledningssystem enligt ISO 50001 åtar sig Micasa fastigheter att ständigt förbättra sig genom att effektivisera energianvändningen och öka andelen förnybar energi.

Ledningssystemet är uppbyggt enligt cykeln planera, genomföra, förbättra och följa upp. Det är ett effektivt verktyg för att säkerställa att energifrågorna tas i beaktande i alla delar av organisationen.

Energimål

För mandatperioden 2023-2026 finns ett ägarkrav att spara 10 procent energi.

För att lyckas nå dessa mål ska vi:

- Utföra energieffektiviseringsprojekt i våra fastigheter.

- Energieffektivisera i samband med ombyggnationer och planerat underhåll.

- Säkerställa att nya fastigheter har låg energianvändning.

- Driftoptimera i samtliga fastigheter, vilket innebär att vi ska se till att de tekniska systemen i byggnaderna samverkar så effektivt som möjligt.

Energiprestanda

I grafen högst upp på sidan visas energianvändningen i Micasas fastigheter för 2018-2023.

Dela på: