Historik om Fabriken 37

Bergsunds äldreboende består av 131 lägenheter i två byggnader, en mot Bergsunds Strand och en mot Folkskolegatan.

De uppfördes 1974 och rymde ursprungligen ett bostadshotell för pensionärer. Sedan 2004 ägs och förvaltas det av Micasa Fastigheter i Stockholm AB, som moderniserat, byggt om och även inrättat ett antal seniorbostäder.

Kvarteret ligger på en del av det stora område väster om Långholmsgatan där Tobakskompaniet uppförde fabriker 1682. På 1700-talet byggdes en malmgård och anlades en klädfabrik innan Bergsunds Mekaniska Verkstäder etablerade en industri som fanns kvar ända fram till 1929. Samma år fick gatan, som tidigare hette Reimersholmsgatan, sitt nuvarande namn efter Högalids folkskola som byggts 1921.

Bergsunds industrier fick liksom många andra skrymmande verksamheter flytta ut från staden när bostadsbehoven för den snabbt växande befolkningen skulle tillgodoses. Gaturummet och kvartersformens karaktär anknyter till tjugotalets stadsplaneideal med mjukt krökta gator och storgårdskvarter. Arkitekt till Micasas fastighet var Alfreds & Larsén, som anpassade utformningen till de äldre grannhusen.

Vid en revision av Stockholms gatunamn 1885 döptes gatan till Bergsundsgatan, vilket 1936 ändrades till det nuvarande namnet. På 1760-talet inköptes området av skotten Thomas Lewis som grundade ett gjuteri som blev Bergsunds Mekaniska Verkstad. 1929 lades det som då var landets äldsta mekaniska industri ner och anläggningarna revs för att ge plats åt hyreshusbebyggelse i den snabbt växande staden.

Pensionärsbostadshotellet ritades av arkitekterna Berndt Alfreds och Gunnar Larsén medan Reinhold Gustafsson var byggmästare. Hushöjden ansluter till intilliggande äldre bebyggelse och fasaden karaktäriseras av gult fasadtegel. Första våningens avvikande verksamhet markeras av högre fönsterpartier och mellan dessa är tegelskiften tvärställda vilket ger en kraftig reliefverkan.

Dela på: