Historik om Vilan 3

Kvarteret Vilan 3 uppfördes åren 1909-10 av Frälsningsarmén, som drev barn- och mödrahem i huset.

Runt sekelskiftet bredde stenstadskvarteren hastigt ut sig över malmarna men bostadsstandarden hörde till den lägsta i Europa. Bostadsfrågan ansågs ännu vara en privat eller filantropisk verksamhet.

Kvartersnamnet är en förenklad form av Kråkhvilan, som liksom grannkvarteren Kråkan och Blåkråkan återfinns på 1700-talskartor. Gatunamnet i sin tur erinrar om vinskänken Ingemar Frodbom, som 1710 köpte tomten mellan Stora Träsket och Brunnsviken. Han drev värdshusrörelse och lät bygga en malmgård med en stor och välskött trädgård, Ingemarshof.

Arkitektoniskt är huset mer influerat av 1890-talet än samtida jugend och nationalromantik. Det präglas av tegelfasaden, med dekormålade slätputsade partier, tandsnittslister och frontespisen, som med ett rundbågigt fönsteröverstycke på tidsenligt sätt bryter igenom takfrisen. Arkitekt var Otilius Österberg medan en J Richard Edblom var byggmästare.

 

Dela på: