Sörklippan 1

Tranebergs seniorbostäder, Sörklippans vård- och omsorgsboende

 • Sörklippanute.jpg
 • Sörklippanute2.jpg
 • Sörklippanute3.jpg
 • Sörklippanute4.jpg
 • Sörklippanute5.jpg
 • Sörklippanute.jpg
 • Sörklippanute2.jpg
 • Sörklippanute3.jpg
 • Sörklippanute4.jpg
 • Sörklippanute5.jpg

Fastigheten, som byggdes 1983, rymmer Tranebergs seniorbostäder och Sörklippans vård- och omsorgsboende.

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Vård och omsorgsboende
Adress Tranebergsvägen 45 (seniorbostäder), Tranebergsvägen 47 (vård- och omsorgsboendet), 167 45 Bromma
Stadsdel Bromma
Område Traneberg
Area BRA 13 164 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Entréer kan inte nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

På Tranebergs seniorboende finns en svit med tre fotografier av Nina Korhonen, som ingick i en utställning och bok, ”Anna American Mummu”, från 2004. De skildrar Korhonens mormors liv och tillvaro i USA dit hon sökt sig på 1960-talet, mitt i livet med enkel biljett och några hundra dollar, för att förverkliga sin ungdomsdröm. Nina Korhonen besökte mormodern vid ett antal tillfällen på 1980-talet och bilderna formar sig till ett kärleksfullt porträtt, som väcker glädje, ömhet och vördnad inför livet, och tillförsikt inför åldrandet.

Nina Korhonen är, liksom mormodern, född och uppvuxen i Tammerfors men bor sedan början av 1980-talet i Stockholm. Hon har arbetat som lärare och fotograf och hennes bilder och böcker har belönats med flera priser.

Keramik som måleri – så sammanfattar konstnären Masayoshi Oya (f 1979) sitt tema ”Touching and Watching” med keramiska tavlor som smyckar Sörklippans äldreboende. Motivet får han fram genom att använda lerans och glasyrens säregna egenskaper. Glasyren får rinna och skvätta för att skapa abstrakta och harmoniska motiv. Resultatet blev föremål som man ser och uppfattar med ögonen, men också med huden och händerna.

Innanför entrén till Sörklippans äldreboende finns en 12 meter lång vägg som tidigare bestod av rött tegel. Sara Mirzajanzadeh (f 1983) har nu klätt den med vita skivor av sammanpressat stenmaterial. På denna har hon fäst ca 50 kg slipade glasprismor från basarerna i hennes hemstad Teheran. Konstverket har fått namnet ”Ögats kärlekskrafter” och är tänkt att ge betraktaren en möjlighet att drömma sig bort och fyllas av ny energi.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

Gatuparkering i närheten (40 p), Alviks torg (206 p)

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se