Historik om Tunet 1

Tunet var ett av tjugotvå servicehus med bostäder för äldre, som Stockholms stad lät uppföra runt 1980. 2010 byggdes det om till trygghetsboende och 2017 omvandlades det till seniorboende.

 

Dela på: