Historik om Kastanjen

Midsommarkransen var ett 1700-talstorp som fungerade som krog. Markerna hade hört till Hägerstens gård, som i sin tur avstyckats från det stora Årstagodset. 

Längst ner på Majstångsvägen ligger ett rött trähus, Stora Nyborg, som är Midsommarkransens äldsta bevarade hus vars trädgårdsodling sträckte sig ända till nuvarande Telefonplan.Det moderna Midsommarkransen började byggas ut runt sekelskiftet 1900 med ett mindre lyckosamt försök att anlägga en villastad. 1911 inleddes på privat initiativ spårvägstrafik till innerstaden och stadsdelen kompletterades med jugendinfluerade hyreshus av stadsmässig karaktär. På 1930-talet etablerade L M Ericsson telefonfabriker och bostadskvarter utformade efter tidens funktionalistiska stilideal.

1980-81 lät AB Familjebostäder bygga servicehuset Kastanjen med 140 pensionärsbostäder. Det ritades av Bengt Ågren vid arkitektfirman EGÅ i en för tiden typisk tegelarkitektur. Anläggningen består av fyra vinklade hus runt en kvadratisk gård. Den stora skalan har brutits ned i varierade volymer med tydliga detaljer och kraftfullt formspråk. 2004 övertogs Kastanjen av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: