Köpenhamn 1

Kista servicehus

 • Köpenhamn1-exteriör.jpg
 • Köpenhamn1-exteriör2.jpg
 • Köpenhamn1-exteriör3.jpg
 • Köpenhamn1-T-bana.jpg
 • Köpenhamn1-exteriör.jpg
 • Köpenhamn1-exteriör2.jpg
 • Köpenhamn1-exteriör3.jpg
 • Köpenhamn1-T-bana.jpg

Fastigheten byggdes 1977 och består av tre parallella huskroppar som är sammanbyggda av lågdelar. I fastigheten finns servicehus, gruppboenden, folkhögskola med mera.  

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Servicehus,Lokaler,Övriga
Adress Kista torg 1, 164 42 Kista
Stadsdel Rinkeby Kista
Område Kista
Area BRA 34 218 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.

Utomhus finns två skulpturer. Den ena är Vattenbärerskan av David Wretling och skulpturen Orrspel  som består av ihopsatta stenblock på stor en stor stenplatta 149x75 cm. Konstnär okänd.

Utanför entrén 3-5 finns en fontän med skulptur i sten. Konstnär okänd.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: