Årsredovisningar

Under året har bolaget fortsatt att arbeta utifrån stadens äldreboendeplan för att tillskapa nya vård- och omsorgsboenden och seniorbostäder. Micasas första nyproducerade vård- och omsorgsboende i Rinkeby är färdigställt under 2022.

Under året har även 60 seniorbostäder i Hjorthagen blivit klara för inflyttning. Utöver det har bolaget också arbetat för att utöka möjligheten till återbruk av material inom byggprojekt, sänka energianvändningen och stärka sin soliditet.

Års- och hållbarhetsredovisning

Här nedan kan du ta del av bolagets Års- och hållbarhetsredovisning. Vill du ha tidigare års redovisningar kan du kontakta oss via info@micasa.se

 

 

Dela på: