Historik om Överstycket 1

Hässelby gård tillhör den grupp av förorter som ingick i Stor-Vällingby, som visade vägen för hur Stockholm skulle växa på 1950-talet längs nya tunnelbanelinjer. Ansvarig för plane­ringen var den ryktbare stadsplanedirektören Sven Markelius.

På 1600-talet tillhörde området ätten Bonde på Hässelby Slott. Orm Engen, som gett upphov till gatunamnet, finns omtalad 1652. Namnet Hässelby, som syftar på hassel-bestånd, nämns i skrift redan på 1300-talet.

Hässelgården uppfördes i början av 1970-talet men har sedan moderniserats och byggts om i olika omgångar. Arkitekt var Carl-Edvin Sandberg, som på 1960- och 1970-talet ritade en lång rad sjukhus, sjuk­hem, bostäder och kontorshus i och runt Stockholm, exempelvis Micasa Fastigheters servicehus i Sätra och Farsta Strand.

Hässelgården byggdes av Svenska Bostäder men överfördes 2004 till FB Service­hus, som sedermera ombildades till Micasa Fastigheter. Arkitektoniskt är Hässelgården tämligen tidstypiskt anonymt. Mer uppmärksamhet fick Familjehotellet från 1950-talet lite längre upp vid Ormängsgatan, såväl för arkitekturen som för de nya kollektiva boendeformerna.

 

Dela på: