Rensa rent – för brandsäkra fastigheter

Micasa Fastigheter ser regelbundet över brandsäkerheten i fastigheterna som en del i det kontinuerliga brandskyddsarbetet.

För att förebygga brand samt hindra eller begränsa skador vid en eventuell brand, måste korridorer, trapphus och källargångar vara tomma.
Detta enligt Lagen om skydd mot olyckor (2 kap § 2).

Ta därför bort föremål som står i korridorer, trapphus och källargångar, och håll alltid dessa tomma.

För att uppfylla lagkraven följer Micasa Fastigheter kontinuerligt upp att kvarlämnade föremål forslas bort.

Om föremål står kvar

Veolia ronderar utrymmena och sätter klisterlapp på aktuella föremål (se bild nedan). På klisterlappen anges ett datum då föremålen ska vara avlägsnade. Verksamheten får fem dagar på sig att avlägsna föremålen. Skulle föremålen stå kvar kommer vår entreprenör Växthuset att forsla bort dem. Verksamheten faktureras 2 000 kronor.

Vill verksamheten ha tillbaka föremålen får de kontakta Växthuset på telefon: 08-556 218 30 alternativt via e-post: info@vaxthusetutveckling.se

För allas brandsäkerhet krävs tomma utrymmen.

Utbildningar i brandsäkerhet

Micasa Fastigheter har samarbetspartners som erbjuder utbildningar i brandsäkerhet. Kontakta oss så berättar vi mer. Du kan kontakta oss via e-post: info@micasa.se. 

 

Dela på: