Rensa rent – för brandsäkra fastigheter

Micasa Fastigheter ser regelbundet över brandsäkerheten i fastigheterna som en del i det kontinuerliga brandskyddsarbetet.

För att förebygga brand samt hindra eller begränsa skador vid en eventuell brand måste korridorer, trapphus och källargångar vara tomma.
Detta enligt lagen om skydd mot olyckor (2 kap § 2).

Ta därför bort föremål som står i korridorer, trapphus och källargångar, så att de inte blockerar utrymningsvägarna.

För att uppfylla lagkraven följer Micasa Fastigheter kontinuerligt upp att kvarlämnade föremål forslas bort.

Om föremål står kvar

Våra driftentreprenörer Coor, CBRE och ISS ronderar utrymmena och sätter en klisterlapp på aktuella föremål (se bild nedan). På klisterlappen anges ett datum då föremålen ska vara borttagna. Verksamheten får fem dagar på sig att avlägsna föremålen. Om föremålen inte tas bort forslar vår entreprenör bort dem. Verksamheten faktureras då 2 000 kronor.

Om verksamheten vill ha tillbaka föremålen, kontakta Micasas kundtjänst på info@micasa.se.

Utbildningar i brandsäkerhet

Micasa Fastigheter har samarbetspartners som erbjuder utbildningar i brandsäkerhet. Kontakta oss via e-post info@micasa.se så berättar vi mer.

Dela på: