Nybyggnadsprojekt

Micasa Fastigheter bygger nytt och bygger om för totalt två miljarder kronor till 2030.

Micasa Fastigheter ska bygga sju nya vård- och omsorgsboenden (VoB) fram till 2030. I planerna finns också ett antal nya seniorbostäder.

I Rinkeby bygger vi ett nytt vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter som ska stå klart 2022. Boendet är en del av en mer omfattande förnyelse av stadsbilden i Rinkeby, precis som omvandlingen av Rinkebygången. Den nya byggnaden bidrar till att göra gatan mer levande med större uppsikt, orienterbarhet och upplevd trygghet. 

Planen är en del av en mer omfattande förnyelse av stadsbilden i Rinkeby, precis som omvandlingen av Rinkebygången. Den nya byggnaden bidrar till att göra gatan mer levande med större uppsikt, orienterbarhet och upplevd trygghet.

I Hagastaden planerar vi, på uppdrag av Norrmalms stadsdelsnämnd, bygga vård- och omsorgsboende (VoB) med 90 bostadslägenheter. Samråd för detaljplanen för Östra Hagastaden och Norrtull pågår till och med 26 maj.

 

Dela på: