Nybyggnadsprojekt

Micasa Fastigheter bygger nytt och bygger om för totalt två miljarder kronor till 2030.

Micasa Fastigheter ska bygga sju nya vård- och omsorgsboenden (VoB) fram till 2030. I planerna finns också ett antal nya seniorbostäder.

I Rinkeby bygger vi ett nytt vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter som är klart 2022. Boendet är en del av en mer omfattande förnyelse av stadsbilden i Rinkeby, precis som omvandlingen av Rinkebygången. Den nya byggnaden bidrar till att göra gatan mer levande med större uppsikt, orienterbarhet och upplevd trygghet. 

I Hagastaden planerar vi, på uppdrag av Norrmalms stadsdelsnämnd, bygga vård- och omsorgsboende (VoB) med 90 bostadslägenheter. Samråd för detaljplanen för Östra Hagastaden och Norrtull pågår till och med 26 maj.

 

Dela på: