Gamlebo 8

Tussmötegården, Finskt äldrecentrum, Gamlebo

 • Gamlebo%20-%20exteriör%203.jpg
 • Gamlebo%20-%20exteriör%204.jpg
 • Gamlebo%20-%20konst,%20Cecilia%20ELde,%20Per%20Bertil%20Sundgren.jpg
 • Gamlebo%20-%20konst.jpg
 • Gamlebo%20exteriör%202.jpg
 • Gamlebo%20-exteriör.jpg
 • Gamlebo%20-%20exteriör%203.jpg
 • Gamlebo%20-%20exteriör%204.jpg
 • Gamlebo%20-%20konst,%20Cecilia%20ELde,%20Per%20Bertil%20Sundgren.jpg
 • Gamlebo%20-%20konst.jpg
 • Gamlebo%20exteriör%202.jpg
 • Gamlebo%20-exteriör.jpg

På Ramviksvägen 211-215 ligger fastigheten Gamlebo 8, som består av flera byggnader. Byggnaderna uppfördes 1957 och byggdes om under mitten av 2000 talet. Inom fastigheten finns behandlingshem samt vård- och omsorgsboende. I fastighetern fínns också Finskt Äldrecenter som bedriver vård- och omsorgsboende för finsktalande. Parkering finns.

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Ramviksvägen 211, 122 64 Enskede
Stadsdel Enskede-Årsta-Vantör
Område Enskede
Area BRA 13 088 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Tussmötegården är ett exempel på det bästa av femtiotalets arkitektur. Femtio år senare genomfördes en omfattande modernisering och ombyggnad, vilket även föranledde ny konstnärlig utsmyckning. På ett antal platser i huset möts boende och besökare av oväntade överraskningar. Det kan vara målningar, keramik, porslin eller lampor, var för sig eller sammanblandat till tredimensionella stilleben. Enligt upphovsmännen har arbetet med verken varit en resa i associationer kring olika teman; platsen, huset, material och konstnärskap som möts.

Cecilia Elde har stått för måleriet och Per B Sundberg för keramik, porslin och armatur, i princip. Framför allt har verken vuxit fram ur ett gemensamt idéarbete. Båda konstnärerna är födda på 1960-talet och studerade på 1980-talet på Konsthögskolan respektive Konstfack i Stockholm. De har kontinuerligt visat sina verk vid separat- och samlingsutställningar och utfört många offentliga utsmyckningar runt om i landet.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

Parkeringsplatser finns.

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se