Dalen 20

Enskededalens servicehus, Mariahemmet

 • dalen1.jpg
 • dalen2.jpg
 • dalen3.jpg
 • dalen4.jpg
 • dalen5.jpg
 • dalen6.jpg
 • dalen7.jpg
 • dalen1.jpg
 • dalen2.jpg
 • dalen3.jpg
 • dalen4.jpg
 • dalen5.jpg
 • dalen6.jpg
 • dalen7.jpg

Dalens servicehus byggdes 1979 och var delvis färdigt för inflyttning våren 1979. I fastigheten finns bland annat ett vård- och omsorgsboende som drivs av Ersta Diakoni. I anslutning till servicehuset finns bad, bibliotek och förskola.

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Servicehus
Adress Bersågränd 9, 121 31 Enskede
Stadsdel Enskede-Årsta-Vantör
Område Enskede
Area BRA 32 667 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Dalen 20 i Enskede är ett servicehus från 1979 som byggts om till vård- och serviceboende. Den ena delen kallas nu Mariahemmet och har Ersta Diakoni som hyresgäst. Den andra benämns Enskededalens servicehus.

På en planterad och skyddad innergård i servicehuset återfinns David Wretlings bronsskulptur som föreställer en kvinna lugnt sittandes vid en fontän. Som i princip alla Wretlings skulpturer är den naturalistiskt avbildande. David Wretling inledde sin utbildning på Konstakademien i Stockholm på 1920-talet, med bland andra Carl Milles som lärare. Wretling var sedan verksam i mer än ett halvt sekel och gjorde en lång rad monumentalskulpturer, reliefer och plaketter i keramik, terrakotta och gips, trä, sten, marmor och brons. Han gick bort 1985.

Med uppdraget att skapa en skulptur utomhus för de äldre att vila ögonen på, skapade keramikern Marie Beckman (f 1960) ett helt uterum bestående av sex skulpturer, bord, soffor, växtlighet och en stenlagd uteplats, vilken invigdes 2014. Kusten och minnesbilder av skärgårdens stillhet har varit temat. Marie Beckman är utbildad på norska konst- och designhögskolan i Bergen. Hon bor och verkar i Skara och har deltagit i en rad separat- och grupputställningar i Sverige, London, Rom, Ljubljana och Helsingfors.

Designduon Folkform, bestående av Anna Holmquist (f 1978) och Chandra Ahlsell (f 1973) har svarat för de konstnärliga gestaltningarna interiört. De har hittat formelement i de gamla byggnaderna på Erstaklippan och infogat dem i tapeter och gardiner m m. I entrén till Mariahemmet hänger en tryckt tapet med mönster som går att härleda ur Bringsalens blyinfattade glas, uppmålade efter förlagor av systrar inom diakonin. Väggen kompletteras med tunna broderade textilvåder där olikfärgade tyger mot en transparent grund får ljuset att silas genom ett textilt glasfönster. Handarbetets Vänner har utfört broderierna.

Anna och Chandra har dessutom skapat ett nytt altare i vitlaserad ask med ett reliefmönster med stiliserade korsformer som smälter samman med fondväggens mönster.

Anna Holmquist och Chandra Ahlsell bildade Folkform 2005 under utbildningen i industriformgivning på Konstfack. De utforskar skilda material och finns representerade bland annat i Nationalmuseums designsamlingar och genom skåpserien Masonite; Memoriam på Svenskt Tenn.

Längs med väggen i en korridor hänger Lillemor Petterssons keramiska verk. Det är en installation som består av åtta olika skåp där varje hyllplan består av en skulptur bakom glas.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: