Rio 8

Rio 8

 • Rio8_2.jpg
 • Rio8_4.jpg
 • Rio8_5.jpg
 • Rio8_6.jpg
 • Rio8_7.jpg
 • Rio8_8.jpg
 • Rio8_2.jpg
 • Rio8_4.jpg
 • Rio8_5.jpg
 • Rio8_6.jpg
 • Rio8_7.jpg
 • Rio8_8.jpg

Fastigheten, som ursprungligen byggdes 1968,  innehåller ett vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. 

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende,Övriga
Adress Sandhamnsgatan 4, 115 40 Stockholm
Stadsdel Östermalm
Område Gärdet
Area BRA 12041 kvm
Hyresnivå 1:or 6400-7500, 2:or 7200-10100, 3:or 9300-10600 SEK

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

När Gärdets sjukhem skulle byggas om till ett vård- och omsorgsboende 2005 fick Håkan Bengtsson i uppdrag att svara för ett ambitiöst program med konstnärlig utsmyckning. Det resulterade i 55 verk i form av oljemålningar på boardskivor, tunna teckningar direkt på väggen samt några skulpturalt utformade kuber, som dock flyttats till ett annat boende.

Bengtsson såg det som viktigt att arbeta utifrån vad som i varje rum skulle fungera med den blivande miljön. Varje del fick sin egen prägel, samtidigt som det skulle vara en samkomponerad helhet. I trapphusen möter exempelvis besökaren på samma plats på varje plan något nytt, men i färger som följer ett givet schema.

Håkan Bengtsson utbildade sig på Konsthögskolorna i Malmö och Stockholm på 1990- talet. Sedan dess har han, med Skåne som bas, kontinuerligt visat sina verk på utställningar över landet. Det har sagts om Bengtsson att han arbetar med ”…extrem noggrannhet och matematisk precision”. Själv har han framhållit balans, komposition och det meditativa uttrycket som viktiga delar.

Utomhus står en skulptur i brons på stensockel utan titel av Göran Lange. Tillkomstår 1982

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: