Frösätra 1

Sätra vård- och omsorgsboende

 • Frösätra%20exteriör%202.jpg
 • Frösätra%20exteriör.jpg
 • Frösätra%20exteriör%202.jpg
 • Frösätra%20exteriör.jpg

Byggår 1973. Fastigheten rymmer bland annat  vård- och omsorgsboende och gruppbostäder. Parkeringsplatser finns utanför fastigheten.

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Frösätrabacken 7, 127 37 Skärholmen
Stadsdel Skärholmen
Område Sätra
Area BRA 19 811 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Utanför fastigheten finns en skulptur i brons på stensockel föreställande pojke med fisk. Där finns också en fontän i betong.

Slutligen finns inomhus ett konstverk i brons

I samband med att Frösunda äldreboende byggdes om till 128 lägenheter för demenssjuka gavs varje korridor karaktären av en konstutställning. Varje konstnär fick en egen korridor att gestalta och material och uttryck varierar beror på var i husen man befinner sig. Det blir som ett konstmuseum i miniformat.

Flera av konstnärerna har valt att arbeta sensoriskt, i relief och med material som går att känna och ta på. Här finns allt från akvareller och måleri som föreställer landskap, djur och växter. Ann Ahlbom Sundqvist (f 1964) har gjort havs- och naturformationer i mosaik och Paul Hoff (f 1945) har format avtryck av händer i keramik.

Bland övriga konstnärer kan nämnas Kalle Berggren, Thomas Fredriksson, Martin Friberg, Britt Hillbom, Maria Karlsson, Alexandra Kern, Maija Lempiäinen Nyrén, Gun Lindblad, Birgitta Martin.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

Parkeringsplatser finns vid fastigheten.

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se