Ramprogram för planering av byggande

För produktionsplanering av fastigheter följer Micasa framtagna ramprogram. Ramprogrammen utgör grund för ett tekniskt detaljerat program där specifika förutsättningar kan finnas för enskilda projekt. I övrigt hänvisas till Micasas projekteringsanvisningar, övriga styrdokument och stadens relevanta program.

Ramprogram för vård- och omsorgsboenden

Micasas ambition är att skapa vård och omsorgsboenden där boendet präglas av hemlika miljöer utan korridorskänsla. 

En utmaning är att bygga det goda boendet i yteffektiva flervåningshus, i täta stadsmiljöer där tomtstorleken är begränsad, kvartersstrukturen ofta är given och byggnationen har en hög teknisk komplexitet i form av anläggningar och infrastruktur.  

Ramprogrammet ger vägledning och generella ramar för de funktioner, ytor och samband ett modernt vård- och omsorgsboende bör ha.

Ramprogram för seniorbostäder

Ramprogrammet är en vägledning för fastighetsutvecklare, projektledare och arkitekter i tidiga skeden och ger en samlad bild av vilka värden och utformningsprinciper Micasa eftersträvar vid nyproduktion av seniorbostäder. Specifikationerna innebär att nödvändiga ytor, rumssamband m.m. beaktas i tidiga skeden och att gemensamma kvaliteter som eftersträvas i alla projekt finns med från början.

Dela på: