TV, telefoni och internet

I Micasas fastigheter finns olika lösningar för TV, telefoni och internet. I de stora fastigheterna finns Com Hem (ej fiber) och/eller Telia öppen fiber. En del mindre fastigheter har egna lösningar för teletjänster.

Under rubriken TV, telefoni och internet finns mer information om bland annat Telia öppen fiber, hur du beställer tjänster, hur du gör med Com Hem samt tidplan för fiberindragningar i Micasas fastigheter. 

Dela på: