Hälsobrunnen 2

Klockhuset

 • Hälsobrunnen%202%20-%20exteriör%203.jpg
 • Hälsobrunnen%202%20exteriör%202.jpg
 • Hälsobrunnen%202%20exteriör.jpg
 • Hälsobrunnen%202%20-%20exteriör%203.jpg
 • Hälsobrunnen%202%20exteriör%202.jpg
 • Hälsobrunnen%202%20exteriör.jpg

Klockhuset är ett vård- och omsorgsboende i Sabbatsbergsbyn och huvudentrén ligger på Eastmansvägen 29.

På Eastmansvägen 31 A ligger en förskola.

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Eastmansvägen 29, 113 61 Stockholm
Stadsdel Norrmalm
Område Sabbatsberg
Area BRA 7 827 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

Stockholm Parkering har platser i P-hus S:t Eriksplan (infart Torsgatan 31) och i garaget Loka Brunn vid Dalagatan (infart Valentin Sabbats gata 6).

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se