Historik om Svärdet 8

Rosenlundsgatan fick sitt nuvarande namn 1884, efter att tidigare ha hetat Nya Trädgårdsgatan.

Rosenlund var känt som en trädgård vid nuvarande Tantolunden redan i början av 1700-talet och omnämnt som krog av Bellman i Fredmans epistel nr 53.

1862 invigdes stambanan mellan Göteborg och Stockholm med slutstation på den uppfyllda sjön Fatburen. 1979 inköptes hela spårområdet av Stockholms stad, som utlyste en allmän arkitekttävling om områdets gestaltning. Målsättningen var att skapa den nya kvartersstaden, med influenser från kontinenten, som skulle ansluta till den äldre innerstaden.

Under åren 1985-91 byggdes nära 2 500 bostäder i Södra stationsområdet. Kvarteret var den arkitektoniska enheten. Svärdet 8, med 104 lägenheter, uppfördes som servicehus för pensionärer 1987 av det allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem. Björn Westerberg vid Fastighetskontoret var arkitekt och byggföretaget ABV stod som byggmästare.

Dela på: