Historik om Kryddpepparn 3

Hökarängen finns omnämnt 1715 som ett torp på Farstagodsets ägor. 

År 1912 inköptes Farsta och kringliggande gårdar av Stockholms stad, och året efter inkorporerades hela Brännkyrka socken även administrativt med huvudstaden. Vägen har fått namn efter Pehr Henrik Ling (1776-1839), som anses vara den svenska gymnastikens fader.

1940 genomfördes en epokgörande stadsplane- och bostadstävling som fick stor betydelse för det fortsatta förortsbyggandet. Året efter fattades beslut om tunnelbanans byggande och när Hökarängen och Gubbängen uppfördes blev de Stockholms första tunnelbaneförstäder. I Hökarängen skapades även stadens första bilfria centrumbildning. Åren 1947-49 tillkom huvuddelen av husen på Kryddhyllan.

Kvarteret Kryddpepparn med sina fasader i rött nyansrikt tegel är typiskt för 1940- och 1950-talets byggande, som karaktäriseras av gedigna material och hög hantverksmässig kvalitet. Det ritades av arkitekten Nils Lönnroth och uppfördes av byggmästaren Karl Ekesiöö 1955, för Stockholms stads Barnavårdsnämnd. År 2002 övertogs Kryddpepparn av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Fastigheten rymde fram till 2009 ett skolhem med integrerad skolverksamhet för ungdomar i åldern 11-16 år med psykosociala och/eller psykiatriska problem med behov av längre tidsbehandling i heldygnsomsorg.

Dela på: