Tillgänglighet

Målet för Micasa Fastigheter är att alla bolagets fastigheter på sikt ska vara fullt tillgängliga för människor med funktionshinder.

Micasa Fastigheter strävar efter att alla ska kunna använda och förflytta sig i Micasas fastigheter, att alla ska kunna arbeta i verksamheten på samma villkor, att alla ska kunna ta del av information och kunna kommunicera med Micasa Fastigheter utifrån sina egna förutsättningar.

  • Att alla ska kunna använda och förflytta sig i Micasas fastigheter betyder att alla ska kunna bo och använda sig av Micasas byggnader och utemiljö oavsett funktionsförmåga.
  • Att alla ska kunna arbeta i verksamheten på samma villkor, betyder att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta som alla andra i organisationen.
  • Att alla ska kunna ta del av information och kunna kommunicera med Micasa Fastigheter betyder att det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med och ta del av information från Micasa Fastigheter via bland annat telefon, webb och tryckt information.

Micasa Fastigheters Tillgänglighetsprogram styr hur vi arbetar med tillgänglighet.

Varje fastighet har tillgänglighetsinformation

Micasa Fastigheter informerar om den fysiska tillgängligheten vid varje fastighet. Här på micasa.se kan du läsa hur tillgängligheten fungerar utifrån olika perspektiv så som rörelsehinder, syn och hörsel. De större fastigheterna och utemiljön inventeras vartannat år och de mindre vart tredje år. Här kan du se ett exempel på tillgängligheten vid fastigheten Jungfru Lona. 

Micasa Fastigheter arbetar fortlöpande med att förbättra tillgängligheten i fastigheterna och utemiljö. Fastigheterna och utemiljön inventeras fortlöpande för att identifiera och åtgärda brister.

Vi använder särskilda anvisningar kring tillgänglighet när vi genomför om- eller nybyggnadsprojekt för att säkra att miljön blir tillgänglig. Våra anvisningar ställer ibland högre krav på tillgänglighet än gällande lagkrav.

Dela på: