Historik om Myntmästaren 2

I kvarteret Myntmästaren uppförde det allmännyttiga bolaget Stockholmshem 1975 en barnstuga. 

Arkitekt till den villaliknande byggnaden var Kjell Abramsson, som under lång egen verksamhet ritade många daghem. Sedermera byggdes Myntmästaren om för andra ändamål och 2005 övertogs det av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Bagarmossen-Skarpnäck var långt in på 1900-talet en, så när som på enstaka äldre torp, tämligen obefolkad landsbygd. Runt sekelskiftet 1900 började Stockholms stad förvärva mark i ytterområden och 1922 inköptes Skarpnäcks ägor. Med kommunalt stöd byggdes Stockholms Småstugebyrås första område med småhus i form av självbyggeri i Pungpinan. 1936 anlades även Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening.

Bagarmossen bebyggdes i huvudsak först på 1950-talet, när tunnelbanenätet drogs ut. Planeringen följde det schema som utarbetats med centrum och service vid en tunnelbanestation och bostäder runt om, flerbostadshus närmast och mindre utanför. Radhusen vid Riksrådsvägen från 1955 anses idag ha stort kulturhistoriskt värde. Riksråd var titeln på kungens rådgivare, som 1809 ersattes med Statsråd.

Dela på: