Upphandlingar

Micasa Fastigheter köper varje år varor och tjänster för cirka 500 mkr. Micasa Fastigheters ambition är att så många företag som möjligt ska kunna vara med och lämna anbud i de upphandlingar som annonseras.

Micasa Fastigheter genomför olika typer av upphandlingar och avtal bland annat ramavtal och bygg- och driftentreprenader. Vissa mindre omfattande tjänster och varor kan också direktupphandlas.

Det är enkelt att hålla koll på vilka upphandlingar som är aktuella, något som kan vara lönsamt för ditt företag. Den offentliga marknaden är omfattande och långsiktig. Den kan ge ditt företag både tillväxt och stabilitet.

Offentliga upphandlingar följer alltid samma inköpsprocess. Om du vill veta mer, kontakta vår Inköpsenhet via e-post upphandling@micasa.se. 

Vi annonserar våra upphandlingar i Kommers. Till Kommers annons webbplats

Kommande upphandlingar

Här listas kommande upphandlingar. 

Avtal Konsulter

  • Brandkonsult, med planerad avtalsstart 2025-09-01
  • Produktionsbyråtjänster, med planerad avtalsstart 2025-07-01

Avtal Entreprenörer

  • Glasmästeriarbeten, med planerad avtalsstart 2025-01-01
  • Låsarbeten, med planerad avtalsstart 2026-05-04

Avtal Drift och Förvaltning

  • Markskötsel, med planerad avtalsstart 2025-05-01
  • Flyttjänster, med planerad avtalsstart 2025-03-01
  • Service hissar, med planerad avtalsstart 2025-04-01

 

 

Dela på: