Upphandlingar

Micasa Fastigheter köper varje år varor och tjänster för cirka 500 mkr. Micasa Fastigheters ambition är att så många företag som möjligt ska kunna vara med och lämna anbud i de upphandlingar som annonseras.

Micasa Fastigheter genomför olika typer av upphandlingar/avtal bl a ramavtal, bygg- och driftentreprenader. Vissa mindre omfattande tjänster och varor kan också direktupphandlas.

Det är enkelt att hålla koll på vilka upphandlingar som är aktuella, något som kan vara lönsamt för ditt företag. Den offentliga marknaden är omfattande och långsiktig. Den kan ge ditt företag både tillväxt och stabilitet.

Offentliga upphandlingar följer alltid samma inköpsprocess. Behöver du information om detta är du välkommen att kontakta oss på Inköpsenheten, epost: upphandling@micasa.se

Micasa Fastigheter annonserar sina upphandlingar i Kommers.

 

 

 

 

Dela på: