Konst i sin tid

År 2013 gav Micasa Fastigheter ut en konstbok med ett 40-tal av bolagets konstverk som i sitt ursprung spänner över hela 1900-talet och in på 2000-talet.

Konsten i Micasas fastigheter är en viktig del av trivseln för de boende och för dem som kommer på besök. Den ger också själva fastigheten ett mervärde.

År 2007–2008 genomförde konstnären Maria Hurtig, då anlitad som konstkonsult, en inventering av den fastighetsbundna konsten i och omkring fastigheterna. Maria anställdes därefter som konstansvarig och arbetade åren 2009-2011 mest med frågor rörandes en procent-regeln men också med en hel del förvaltning av konsten. År 2013 väcktes tanken på att visa de viktigaste verken i en bok. En projektgrupp bildades, Maria Hurtig anlitades som projektledare och stod för kvalitetsbedömningen, Olof Holdar fotograferade och Klas Schönning skrev huvuddelen av texterna. Tillsammans med Micasas kommunikationsansvariga Maria Ehn samt dåvarande VD Anders Nordstrand valdes ett 40-tal konstverk ut till boken.

- Vissa av konstverken har hög kvalitet och i fastigheterna finns ett tidsspann och en bredd som togs tillvara i boken. De spänner från mitten av 1900-talet till in på 2000-talet, säger Maria.

Boken presenterar också en fördjupning och personporträtt av fem av konstnärerna vars konst finns representerade i Micasas fastigheter.

Boken blev ett annat sätt att visa upp konsten för en bredare publik och finns att beställa på micasa.se

Dela på: