Historik om Edö 1

Farsta Strand var fram till sekelskiftet 1900 en glest befolkad jordbruksbygd. 

Då inköptes ägorna av två grosshandlare i Stockholm som bildat bolaget Södertörns Villastad i syfte att exploatera området med Saltsjöbaden som förebild. Några villor byggdes men affärsplanen höll inte och 1912 såldes resterande delar till Stockholms stad.

I början av 1950-talet upprättades de första planerna för det moderna Farsta. Tankar om självförsörjande förortsstadsdelar utvecklades i form av den så kallade ABC-staden, som stod för Arbete, Bostad och Centrum med grannskapsenheter. Vällingby var en förebild, både i Sverige och utomlands, som i Söderort följdes av Högdalen och Farsta. Många av de tidiga villorna revs och ersattes av hyreshus.

Edö utgörs av två sammankopplade souterrängbyggnader med ett naturskönt läge i park ovanför sjön Magelungen. Det byggdes ursprungligen som pensionärshem av Svenska Bostäder 1975, ritat av arkitekten Carl Edvin Sandberg. Senare har det byggts om och till i omgångar för nya funktioner och boendeformer. År 2004 förvärvades det av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: