Affärsidé och vision

Micasa fastigheter i Stockholm AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar omsorgsfastigheter i Stockholms kommun. Vi ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB.

Stockholms stad har gett oss i uppdrag att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder till stadens äldre samt till personer med funktionsnedsättning, och till av staden prioriterade grupper.

Vision

Vår vision är: Ett boende att se fram emot.

Värdegrund 

Vår värdegrund bygger på engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens - vilket ska genomsyra bolagets verksamhet.

Ledord

Våra ledord i arbetet är: tillgänglighet, trygghet och hållbarhet.

Dela på: