Vattenpasset 16

Guldbröllopshemmet

 • Vattenpasset1.jpg
 • Vattenpasset10.jpg
 • Vattenpasset12.jpg
 • Vattenpasset13.jpg
 • Vattenpasset14.jpg
 • Vattenpasset2.jpg
 • Vattenpasset3.jpg
 • Vattenpasset4.jpg
 • Vattenpasset6.jpg
 • Vattenpasset7.jpg
 • Vattenpasset8.jpg
 • Vattenpasset1.jpg
 • Vattenpasset10.jpg
 • Vattenpasset12.jpg
 • Vattenpasset13.jpg
 • Vattenpasset14.jpg
 • Vattenpasset2.jpg
 • Vattenpasset3.jpg
 • Vattenpasset4.jpg
 • Vattenpasset6.jpg
 • Vattenpasset7.jpg
 • Vattenpasset8.jpg

Fastigheten består av en sexvåningars byggnad som uppfördes på 1910-talet till minne av Oskar II och Sofias guldbröllop och byggdes om 1996.

Guldbröllopshemmet är ett vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. I huset finns även dagverksamheter, en verksamhet för personer med demensdiagnos och en för social dagverksamhet. 

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Tideliusgatan 16, 118 69 Stockholm
Stadsdel Södermalm
Område Södermalm
Area BRA 4 032 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

I parken vid Guldbröllopshemmet finns en skulptur som föreställer ett litet barn iklädd overall och med skridskor på fötterna. Skulpturen heter På fruset vatten, och barnet tycks just ha ramlat. Den är utförd av konstnären Britt-Inger Persson och inköptes av Stockholms Konstråd 1997. Persson har sagt att hon i sitt konstnärskap, över fem decennier sedan 1960-talet, alltid intresserat sig för rytmen, störningen och gränser, att allt är rytmövningar. Det överensstämmer med barnets försök att ta sig upp på den hala isen.

Britt-Inger Persson har kontinuerligt visat sina verk på utställningar och har haft många uppdrag med offentlig utsmyckning. Hon arbetar såväl med små keramikfigurer som med tyngre skapelser i betong.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: