Micasa Fastigheters historia

På 90-talet beslutade Stockholms politiker att man skulle samla alla stadens omsorgsfastigheter i ett eget bolag. Från början bildades ett dotterbolag inom Familjebostäder, som då var ett av Stockholm stads tre kommunala bostadsbolag. Dotterbolaget döptes till FB Servicehus och året var 1999. Elva servicehus fördes över till det nya bolaget.

Den 1 januari 2000 överfördes ytterligare ett tiotal omsorgsfastigheter - denna gång från Stockholmshem - och under året utvecklades FB Servicehus till ett mer regelrätt dotterbolag.

2004 fattade Kommunfullmäktige beslut om att överföra 100 fastigheter till FB Servicehus från Svenska Bostäder, Stockholmshem och Gatu-och fastighetskontoret. Ett 30-tal personer följde samtidigt med från Gatu- och fastighetskontoret till det nya bolaget.

1 september 2005 blev FB Servicehus ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB och ändrade samma höst namn till Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

2017 beslutade Stockholms stad att Micasa Fastigheter ska bygga 21 vård- och omsorgsboenden fram till 2040. Först ut är ett vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter i Rinkeby som ska stå klart 2022. 

 

 

Dela på: