Historik om Skärsliparen 2

Stadsdelen Aspudden har fått sitt namn efter ett torp som hörde till Hägersten Gårds ägor på 1700-talet. 

Gården i sin tur hade tidigare avstyckats från traktens största gods Årsta. Aspudden blev känt för blomster- och grönsaksodlingar men med järnvägens tillkomst 1862 exploaterades området för industrietableringar och bostadskvarter.

Runt sekelskiftet 1900 tog byggandet i Aspudden fart efter en stadsplan som upprättats av arkitekten Per Olof Hallman. Han blev sedermera Stockholms stadsplanechef och var landets främste förespråkare för ett nytt stadsbyggnadsideal med mjukt svängda och terränganpassade gator i stället för rutnätsplaner. På 1940- och 1950-talet kompletterades stadsdelen med omfattande bostadshusbebyggelse.

Kvarteret Skärsliparen byggdes av Stockholms stad 1955. Den måttliga skalan med fasförskjutna byggnadskroppar, putsade fasader och pulpettak motsvarar väl femtiotalets så kallade folkhemsarkitektur. Det ritades av fastighetskontorets chefsarkitekt Nils Sterner tillsammans med Sven Vejde och uppfördes av byggmästaren Olle Brink. År 2004 övertogs kvarteret av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: