Historik om Väderkvarnen 20

Väderkvarnens Servicehus byggdes åren 1978-81 som pensionärshotell av Familjebostäder. 

Med Väderkvarnen vände trenden att alltid förlägga äldreboende till lugnare ytterstadsområden.

2001 överfördes fastigheten till Micasa Fastigheter i Stockholm AB vars uppgift är att förvalta stadens omsorgsboende. Kvarteret Väderkvarnen uppfördes av Platzer Bygg, med Per-Hugo Holst på ELLT som ansvarig arkitekt.

Kvarterets utformning svarar mot tidens renässans för det så kallade storgårdskvarteret, med kringbyggd innergård. Fasaderna visar en omsorgsfull tegelarkitektur, med varierad mönstermurning, burspråk och likaledes tidstypiskt synliga betongbjälklag. 

Kvartersnamnet erinrar om väderkvarnen Erlandtskan, som stod här på Brunkebergsåsen. Gatan fick sitt namn så sent som 1857, men en brunn lär ha funnits sedan mycket långt tillbaka. Vid Malmskillnadsgatan låg det Grevesmühlska huset från 1797, med skola för fattiga barn. Skolan och flera 1800-talshus i kvarteret revs när pensionärshemmet byggdes.

Dela på: