Om Micasa

Micasa Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

Micasa bildades 1999 under namnet FB Servicehus. Sedan 2005 har Micasa Fastigheter i Stockholm AB varit en viktig del av Stockholms stad genom att tillgodose bostäder för seniorer och för grupper som av staden är prioriterade på bostadsmarknaden.

Företagsfakta i korthet

  • Antal fastigheter: 104
  • Antal vård- och omsorgsbostäder, servicehuslägenheter och LSS-boenden: 5 150
  • Antal seniorbostäder: 1 637
  • Antal lägenheter som hyrs av SHIS: 90
  • Övriga bostäder: 44
  • Yta bestånd: 937 200 kvadratmeter (bruttoarea)
  • Omsättning: 1,05 miljard kronor
  • Antal anställda: 105
Dela på: