Rio 9

Rios seniorbostäder (Rio 9)

 • Rio%209_11.jpg
 • Rio1.jpg
 • Rio2.jpg
 • Rio3.jpg
 • Rio5.jpg
 • Rio6.jpg
 • Rio9.jpg
 • Rio%209_11.jpg
 • Rio1.jpg
 • Rio2.jpg
 • Rio3.jpg
 • Rio5.jpg
 • Rio6.jpg
 • Rio9.jpg

Ett fantastiskt läge, både vad gäller kommunikationer och rekreation, utmärker Rios seniorbostäder. Här har hyresgästerna tillgång till fotvård, frisör och bibliotek liksom en restaurang för en bit mat och en stunds samvaro.

Den åtta våningar höga fastigheten byggdes 1983. Den består av två identiska huskroppar. I fastigheten finns också ett gruppboende med sju lägenheter.

Läs mer om Rio seniorbostäder

Summering

Typ av lokal Seniorboende
Adress Sandhamnsgatan 6, 115 40 Stockholm
Stadsdel Östermalm
Område Gärdet
Area BRA 17567 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

I samband med en större om- och tillbyggnad 1985 fick det som då var Gärdets sjukhem konstnärlig utsmyckning genom Landstingets konstnämnd. Ernst Nordins skulptur ”Drömmerskan” placerades på gården vid Sandhamnsgatan. Hon står där, stadigt förankrad på jorden och djupt försjunken i sina tankar. Försjunken i egna tankar tycks även Göran Langes Sovande hund” i gotländsk kalksten.

Nordin sägs som modell ha haft en kvinna som arbetade som kurator vid sjukhemmet, medan Langes modell var hans egen hund. Både Nordin och Lange är födda på 1930-talet och studerade på Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm på 1950-talet. Nordin har gjort flera skulpturer med samma naturalistiska formspråk som ”Drömmerskan”, men är framför allt känd som landets i särklass meste mynt- och medaljformgivare. Lange, som länge mest utförde stenhuggeriarbeten åt andra konstnärer, har en gång beträffande sitt eget arbete hänvisat till Michelangelos ord om att: ”Skulptur är att ta bort det överflödiga. Skulpturen finns redan inne i blocket”.

2013 invigdes Sveriges och Europas första officiella seniorboende för människor som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transsexuella och queer på den översta våningen av Rio 9. Konstnären och fotografen Annica Karlsson Rixon (f 1962) fick uppdraget att uppföra ett konstverk. Hon har i sitt konstnärskap tagit djärva grepp om frågor om identitet och kön. I en rad fotografier som går från golv till tak under namnet ”Här är vi – monumentala fotografier av ett vårlandskap och en grupp pionjärer i rörelse”, vill hon hylla föregångare inom hbtq-rörelsen, men också förhöja livskvaliteten hos de boende. Ju högre upp i huset man kommer, desto närmare kommer människorna på bilden. De har alla verkat för ett mer tolerant och öppet samhälle.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: