Hälsobrunnen 1

Adolf Fredriks- och Johanneshusen

 • Hälsobrunnen%201%20-%20exteriör%20från%20Sinnenas%20trädgård.jpg
 • Hälsobrunnen%201%20-%20Sinnenas%20trädgård.jpg
 • Hälsobrunnen1%20-exteriör.jpg
 • Hälsobrunnen1-entré%20Sinnenas%20trädgård.jpg
 • Häslobrunnen1-%20Sinnenas%20trädgård.jpg
 • Hälsobrunnen%201%20-%20exteriör%20från%20Sinnenas%20trädgård.jpg
 • Hälsobrunnen%201%20-%20Sinnenas%20trädgård.jpg
 • Hälsobrunnen1%20-exteriör.jpg
 • Hälsobrunnen1-entré%20Sinnenas%20trädgård.jpg
 • Häslobrunnen1-%20Sinnenas%20trädgård.jpg

Adolf Fredrikshuset (nummer 20-22) med huvudentré på 22 och Johanneshuset (nummer 16-18) med huvudentré på 18 är två äldreboenden i Sabbatsbergsbyn. Mitt emellan de två husen ligger Sinnenas trädgård med kulthurhistorisk klassificering.

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Eastmansvägen 16, 113 61 Stockholm
Stadsdel Norrmalm
Område Sabbatsberg
Area BRA 5 221 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Det som idag kallas Klockhuset uppfördes åren 1940-1942 under benämningen Nya Vårdhemmet. I samband med bygget tillkom två konstnärliga utsmyckningar som integrerade delar av huset. Vid entrén möts man först av Arvid Knöppels tegelrelief, som föreställer potatisplockare som avbryter sig i arbetet och lyfter blickarna upp mot flyttfåglar på väg förbi. Invändigt finns en samlingssal där en vägg täcks av en temperamålning av Elli Hamberg. Den visar en äppelträdgård med flickor som plockar och njuter av frukterna.

Såväl Knöppel som Hemberg föddes på 1890-talet och utbildade sig till konstnärer i Stockholm och på kontinenten. Knöppel målade mest porträtt men det blev som djurskildrare han kommit att räknas till de främsta i landet. Det var djurens rörelse och karaktär som intresserade honom. Även Hemberg inledde sin konstnärliga bana som porträtt- och landskapsmålare. Med tiden kom hon att arbeta allt mer skulpturalt med olika material. Mest känd är hon för sina arkitektoniska skulpturer utförda i betong.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

Stockholm Parkering har platser i P-hus S:t Eriksplan (infart Torsgatan 31) och i garaget Loka Brunn vid Dalagatan (infart Valentin Sabbats gata 6).

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se