Ledning

 

Företagsledning:

 

Maria Mannerholm

VD

maria.mannerholm@micasa.se

Telefon: 08-50836010

   

Sara von Essen Wallin 

Chef Verksamhetsstöd

sara.von.essen.wallin@micasa.se

   

Anders Kjellqvist

Fastighetschef

anders.kjellqvist@micasa.se

   

Oscar Fex

Ekonomichef

oscar.fex@micasa.se

   

Karl Frisell

Chef Projekt

karl.frisell@micasa.se 

 

 

 

Hanna Markkula

Chef Fastighetsutveckling

hanna.markkula@micasa.se

 

 

Gunnar Ohlsén

gunnar.ohlsen@micasa.se

 

Dela på: