Ledning

 

Företagsledning:

 

Maria Mannerholm

VD

maria.mannerholm@micasa.se

Telefon: 08-50836010

   

Sara von Essen Wallin 

Chef Verksamhetsstöd

sara.von.essen.wallin@micasa.se

   

Anders Kjellqvist

Fastighetschef

anders.kjellqvist@micasa.se

   

Gunnar Ohlsén

Chef Fastighetsutveckling

gunnar.ohlsen@micasa.se

   

Oscar Fex

Ekonomichef

oscar.fex@micasa.se

   

Gunnar Kempe

Fastighetsstrateg

gunnar.kempe@micasa.se

 

Dela på: