Ledning

 

Detta är Micasa Fastigheters företagsledning:

 

Maria Mannerholm

VD

maria.mannerholm@micasa.se

Telefon: 08-50836010

   

Monica Slama

Chef Verksamhetsstöd

monica.slama@micasa.se

   

Anders Kjellqvist

Fastighetschef

anders.kjellqvist@micasa.se

   

Gunnar Ohlsén

Chef Fastighetsutveckling

gunnar.ohlsen@micasa.se

   

Oscar Fex

Ekonomichef

oscar.fex@micasa.se

   

Gunnar Kempe

Fastighetsstrateg

gunnar.kempe@micasa.se

 

Dela på: