Vasen 3

Vasen

 • Vasen3.jpg
 • Vasen5.jpg
 • Vasen3.jpg
 • Vasen5.jpg

Fastigheten Vasen byggdes 1975. I fastigheten finns bland annat en förskola och skola.

Summering

Typ av lokal Lokaler,Övriga
Adress Kadettgatan 2, 113 33 Stockholm
Stadsdel Norrmalm
Område Vasastan
Area BRA 9 165 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

En fastighetsbunden stenskulptur står utomhus. Den föreställer två uttrar. Konstnär: Georg Ganmar (1916-1976). Tillkomstår:1956

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: