Micasas utemiljömål

Micasa Fastigheters utemiljöer ska:

• Vara tillgängliga, trygga och säkra 
• Inbjuda till utevistelse
• Locka till rörelse och fysisk aktivitet
• Erbjuda möjlighet till vila och rekreation
• Ha val av växtmaterial som ger upplevelser och trygghet
• Förmedla hemkänsla
• Erbjuda upplevelsevärden även för den som har svårt att komma ut eller ta sig långt

Dela på: