Micasas utemiljömål

Micasa Fastigheters utemiljöer ska:

  • Vara tillgängliga, trygga och säkra 
  • Inbjuda till utevistelse
  • Locka till rörelse och fysisk aktivitet
  • Erbjuda möjlighet till vila och rekreation
  • Ha val av växtmaterial som ger upplevelser och trygghet
  • Förmedla hemkänsla
  • Erbjuda upplevelsevärden även för den som har svårt att komma ut eller ta sig långt
Dela på: